IAMLOVE.. What does this mean to me? Can I embrace myself completely with all my flaws and good intensions? What has my focus? I always have had difficulty accepting myself the way I am. If someone called my name I immediately figured I did something wrong. I don’t want to be afraid anymore but accept myself the way I truely am. I want to take risks, make mistakes and learn from them.
This picture will get a nice spot in my home. Not out of vanity but because I want to remind myself that I am love and that there is again a new day to give love. I don’t want to waste my time but mean something to myself and to others. With this positive attitude I want to move forward in life and take on new challenges.

IAMLOVE by Brian van Popering

Ik ben liefde.. Wat betekent dit voor mij? Kan ik van mezelf houden zoals ik ben met alle gebreken die ik heb maar ook alle goede dingen. Waar focus ik me op. Ik heb altijd al moeite gehad om mezelf te accepteren zoals ik ben. Als iemand me riep dan schoot er gelijk door m’n hoofd wat heb ik nu weer fout gedaan. Ik wil niet meer angstig zijn maar mezelf accepteren zoals ik ben. Fouten durven maken en daarvan leren.
Deze foto komt bij mij thuis te hangen aan de muur. Niet uit ijdelheid maar om mezelf er elke dag aan te herinneren dat ik liefde ben en dat ik weer een nieuwe dag heb om liefde te geven. Ik wil mijn tijd niet verkwanselen maar iets betekenen voor mezelf en voor de ander. Met deze positieve houding wil ik in het leven staan, nieuwe uitdagingen tegemoet tredend.

IAMLOVE – Brian van Popering

Share this Project

Leave a Comment