Francisco Peeters verteld zijn verhaal voor IAMLOVE story Photography

Francisco Peeters portrayed for IAMLOVE Story Photography.

I was born in Colombia and adopted when I was a baby. I never knew my biological Parents. My mother used to say, It is nice to know that you are so wanted by us right? I always had two minds about that. On one hand I was rejected and on the other hand I was wanted. 
I grew up in the East of Holland and I was kind of a celebrity because I was the only kid with dark skin. When I was 17 I moved to Amsterdam.
Suddenly it went very fast and before I knew it I starred in a few major commercials like mentos, coca cola and Heineken. Money just poured in and next thing I knew I was starring in a Dutch tv show.

I became a real snob and lived on the wild side of life! 
I could say really bad things to people just because I felt like it. Thinking back on that time, I was not a very nice person. 
I had some real highs but because of that there were some deep lows as well.

One night, when i was 25, I dreamed my house was on fire When I woke up the flames were already near my bed. Miraculously I was able to escape. The years that followed were pretty intense. I always had trouble sleeping and that only got worse. I only slept an half hour a night and had the feeling I was totally lost. I was declared bankrupt and just did not know what to do anymore.

I went to psychiatrist who told me that is was wise to put a whole team of experts on me because I was very troubled.
I did not feel like doing that so I went to Thailand. The psychiatrist called running away but I saw it as a journey to find myself again. Away from the world I was living in and my part in it.
In Thailand I got in touch with myself again and realized I had to change my ways.
I found out that I did not have to be so hard on myself and be less of a control freak. I had to accept that I am a sensitive person and it I ok to show that. Because I became more easy on myself I became a better person to others. I believe everything happens for a reason.

I feel stronger than ever and I look forward to what the future brings. I do  the things I like. I just took part in the tv show Masterchef and who knows what the future will bring.
My boyfriend and me are in the procedure to adopt a child from America.
I look forward to give all the love to this child that it deserves just like me.

—————————————–

Ik ben geboren in Colombia en geadopteerd als baby. Mijn biologische ouders heb ik nooit gekend. Mijn moeder zei altijd, wat fijn om te weten dat je zo gewenst bent bij ons heh! Voor mij voelde dit altijd dubbel, enerzijds afgestaan en anderzijds gewenst.
Ik groeide op in de achterhoek en was daar een soort bnr doordat ik het enige donkere jongetje in de omgeving was. Toen ik 17 was verhuisde ik naar Amsterdam.
Van het een kwam het ander en als snel speelde ik in hele grote commercials van onder andere Mentos, coca cola en Heineken. Het geld stroomde binnen en daarnaast speelde ik in een nederlandse serie.

Ik werd een echt snob en leefde erop los.
Ik kon zulke nare dingen tegen mensen zeggen, gewoon omdat ik daar zin in had. Als ik er nu aan terug denk, was ik echt een naar mens.
Ik had hele hoge pieken maar daardoor ook hele diepe dalen.

Op een nacht, ik was 25, lag ik te slapen en droomde dat mijn huis in brand stond.. ik werd wakker en de vlammen stonden tot aan mijn bed. Op wonderlijke wijze heb ik kunnen ontsnappen. De jaren die volgden waren heftig, ik had altijd al moeite met slapen, maar dit werd alleen maar erger. Ik sliep hooguit een half uur per nacht en ik had het gevoel dat ik het totaal kwijt was. Ik werd failliet verklaard en wist het allemaal even niet meer.

Ik ging naar een psychiater, maar die zei..”het lijkt me raadzaam om op jou een behandel team te zetten want je bent behoorlijk in de war.
Hier had ik dus mooi geen zin in en ik besloot naar Thailand te gaan. De psychiater noemde het vluchten, maar ik ging juist terug naar mezelf. Weg uit het wereldje wat ik gewend was, weg uit de rol die ik al jaren speelde.
In Thailand heb ik mezelf weer gevonden en in gezien dat ik dingen anders moest gaan doen.
Ik ben minder streng voor mezelf geworden en minder een controlfreak. Ik heb geaccepteerd dat ik gevoelig ben en dit soms best mag laten zien. Ik ben liever naar mezelf en daardoor ook liever naar anderen. Ik geloof dat alles gebeurt om een reden.

Ik voel me nu sterker dan ooit en heb zin in de toekomst. Ik doe allemaal leuke dingen. Pas zat ik nog in het programma Masterchef en wie weet wat de toekomst gaat brengen.
Samen met mijn vriend zijn we bezig een kindje te adopteren vanuit Amerika.
Ik kijk er heel erg naar uit om dit kindje de liefde te geven die het verdient, net zoals ik die zelf verdien.

IAMLOVE by Francisco Peeters

Translation: Ronald Bangma
Text: Hester Baks
Photography: Hester Baks

Share this Project

Leave a Comment