I don’t want this story to be about that girl with cancer, but I can’t deny that the illness has been the cause of a change within me. It made me quiet and it has put things into motion.

In March of this year I had an epileptic seizure at work and I was taken to the hospital by ambulance. After several scans, I regained consciousness and was told that I have a brain tumor of grade 4 (Glioblastoma Multiforme). After that, surgery followed in which a part of the tumor was removed. I had radiation therapy for six weeks. Now I am treated with chemotherapy every few weeks. If I were to believe statistics, I haven’t got long to live.

Now it’s time for me. I have always considered myself important. I think this attitude has given me strength. I went to look for ways to experience happiness more, to get more out of the ‘now’.
This search started at De Nieuwe Yogaschool (The New Yoga school), where I met wonderful people who help me, Sijbrand Maal in particular. They sort of have taken me in tow. Conversations, ice baths, breathing exercises, yoga, meditation and so on, it is indescribable what a change I am going through since.

Many of the relationships I have with others have more depth now, and above all, the relationship I have with myself has become deeper. Throughout this surrealistic situation I have been in contact with myself for the first time. It is an awareness of something that always has been and always will be, that is my deepest self. That’s where peace and happiness is.
Of course I have tremendously hard moments, but I can see now how these come and go. I can see how transient they are.
Behind it is always that indescribable stillness that teaches me to accept everything that happens in my body, in my mind and around me. I am thankful for what is given to me.
I feel amazing because I have strength and trust in life. I don’t need to spend energy on things I cannot change: occurrences from the past or fear of what may come. Instead all my energy can go to the Now.
That is where I am, that is infinitely and that is where love is. To me this feels liberating and I believe it may be for others as well.
Fortunately an illness or other major occurrence isn’t the only condition under which you can discover insightfulness. All you need to do is simply be quiet…
IAMLOVE by Lout Coolen

Eigenlijk wil ik niet dat dit een verhaal wordt over dat meisje met kanker, maar toch kan ik niet ontkennen dat de ziekte aanleiding is geweest voor een verandering in mij. Het heeft me stil gemaakt, het heeft dingen in gang gezet.

In maart dit jaar kreeg ik een epileptische aanval op mijn werk. Met de ambulance ben ik naar het ziekenhuis gebracht. Na verschillende scans kwam ik weer bij bewustzijn en kreeg ik te horen dat ik een hersentumor graad 4 heb (Glioblastoma Multiforme). Daarna volgde een operatie waarbij een deel is weggehaald en werd ik zes weken bestraald. Nu krijg ik om de paar weken een chemokuur. Als ik de statistieken moet geloven heb ik niet lang meer te leven.

Nu is het tijd voor mij. Ik ben altijd van mening geweest dat ik belangrijk ben. Ik denk dat deze instelling zorgt dat ik niet bij de pakken neer ben gaan zitten. Ik ben op zoek gegaan naar manieren om meer geluk te ervaren, om alles uit het ‘nu’ te halen.
Deze zoektocht startte bij De Nieuwe Yogaschool, waar ik fantastisch mooie mensen heb ontmoet die me helpen, in het bijzonder Sijbrand Maal. Ze hebben me een soort van op sleeptouw genomen. Gesprekken, ijsbaden, ademhalingsoefeningen, yoga, meditatie en ga maar door, het is onbeschrijfelijk wat een verandering ik sindsdien doormaak.

Veel relaties die ik met andere mensen heb zijn dieper geworden en vooral de relatie die ik met mijzelf heb is dieper geworden.Middenin deze onwerkelijke situatie ben ik voor het eerst contact aan het maken met mezelf. Het is een bewustwording van iets wat er altijd al is en er altijd zal zijn, namelijk mijn diepste zelf. Daar zit rust en geluk. Natuurlijk heb ik ontzettend moeilijke momenten, maar ik zie nu hoe deze komen en gaan. Hoe vergankelijk ze zijn en niet blijvend.Daarachter zit altijd die onbeschrijfelijke rust. Daardoor leer ik alles wat in mijn lichaam, om me heen en in mijn gedachten gebeurt te accepteren. Ik ben dankbaar voor wat mij gegeven wordt. Ik sta met kracht en vertrouwen in het leven en voel me supergoed. Ik hoef geen energie te besteden aan dingen die ik niet kan beïnvloeden: gebeurtenissen in het verleden of vrees voor de toekomst.In plaats daarvan kan al mijn energie naar Nu gaan. Dat is waar ik ben, dat is er altijd en daar is liefde. Dit is voor mij bevrijdend, en ik geloof dat het dat ook voor anderen kan zijn. Gelukkig is een ziekte of andere heftige gebeurtenis geen voorwaarde om tot deze inzichten te komen. Het enige dat je hoeft te doen is gewoon heel stil zijn…
IAMLOVE by Lout Coolen

Text: Lout Coolen
Translation: Chantal van ‘t Hoff
Photography: Hester Baks

Share this Project

Leave a Comment