Sandra Konst portrayed by Hester Baks for I AM LOVE story photography

Sandra Konst
portrayed for IAMLOVE Story Photograpy

I am telling my story and hope that someone will read it and will be inspired.

“My life was just fine until I met him when I was 34 years old. Suddenly my life was moving very quickly. I fell in love head over heels. He was handsome, charming and never at a loss for words. We had a great time together. Within a year we had bought a house, we got married and we found out we were pregnant. Then suddenly everything changed. He was very often home late and we got into a lot of fights. Those fights became more intense along the way. He stayed angry longer and was always agitated. I knew he was lying to me although he always denied it. Eventually he started hitting me when we had an intense fight. Until that time I never had a fight with anyone. I was always used to talk about differences. But this was something completely different. Before I knew it I was involved in relationship with domestic violence and I started to push my boundaries. 
Before this all happened I was the one who would say you were crazy as a woman to stay with a man when he was hitting her.
Now I was in that situation myself and I did not have the strength to leave. I also realized that he could not handle the responsibility as a father.

When I was due my son was born. He was stressed from the day he was born. No wonder of course. I was crying a lot and wasn’t feeling comfortable. I was on my own. I was tired and the fights with him became even more intense. I lost some people who were close to me. They could not handle the situation I was in. I thought it would be alright when he would realize that he needed help. But that day never came.
I was surviving and my son just kept on crying. Then one day, my son was 2 years old, we got into a fight in front of my son. When he became violent something snapped and I asked him to leave. I was surprised when he did. He had told me before that he wanted a divorce. This was the moment.

He left and came back after 3 months when I moved into my new house. He came back with his new girlfriend. Apparently they were already together when we were still married. She had no children but got all of our money. We fought for years in court. He only thought of himself. For a long time I have tried to arrange meetings between him and his son but he never kept his end of the bargain. Every now and again he came to pick him up. Meanwhile I got full custody after a long battle in court.

That time was very stressful. I was always tired and had to do everything by myself. I have always been doing yoga as a sport but in that time it was yoga that kept me on my feet. Through yoga and meditation I got the strength to stay calm and handle my anger because I felt so angry how I could have let one person ruin my life and I could not understand how a man could walk away from his son that easily.

A year later I had my life on track again and I realized that I was happy again. I was happy with my children all by myself! I decided to became more involved with yoga. I wanted to teach others what I had learned from yoga. Love starts with yourself. Stay true to yourself. Keep having faith in yourself and in love. Do what is right even if it is a hard road to travel. Your heart will know what is good for you. Also learn to listen to others. I wish I had done that sooner.

And now…. I am happier than ever. I can handle everything and nothing can get me down. I am a yoga teacher for children and I also guide children through therapeutic yoga. After a year I will be done with my education and then I can give yoga for adults. After a few year being alone I found a new love. He also became a father to my children. Through the love I gave my son he developed himself from a frightened little boy to a though guy of 6 years old who will accept any challenge. I could give this love after I found the love for myself again. IAMLOVE by Sandra Konst

Ik vertel mijn verhaal in de hoop dat iemand die dit leest er kracht uithaalt.

“Mijn leven was gewoon oké en prima, tot ik op mijn 34e jaar hem tegenkwam. Op dat moment kwam mijn leven in een stroomversnelling. Pats boem verliefd. Hij was knap, charmant en goed gebekt. We hadden het fijn. Binnen een jaar hadden we een huis gekocht, waren we getrouwd en bleek ik zwanger. En ergens op dat moment ging alles mis. Hij bleef vaker weg van huis, we kregen steeds meer ruzie en de ruzies werden heftiger. Hij bleef lang boos en geïrriteerd. Ik wist dat hij loog, ook al ontkende hij. Hij begon me te slaan tijdens een heftige ruzie. Tot die tijd had ik nooit echt ruzie gehad met iemand, ik was het gewend om meningsverschillen uit te praten. Maar dit was heel anders. Voor dat ik het wist, was er sprake van huiselijk geweld en verlegde ik steeds mijn grenzen. Voor die tijd had ik iemand voor gek verklaard als een vrouw bij een man zou blijven die haar sloeg. En nu overkwam mij hetzelfde. Ik had niet de kracht om weg te gaan. En langzaamaan kwam het besef dat hij zijn verantwoordelijkheid als vader niet kon of wilde nemen.

Na de zwangerschap kwam mijn zoontje. Hij was gestrest vanaf zijn geboorte, niet gek natuurlijk. Hij huilde veel en zat niet lekker in zijn vel. Ik stond er alleen voor. Ik was doodmoe en de ruzies met hem werden nog erger. Ik verloor mensen die dicht bij me stonden, want zij konden het niet langer aanzien in welke situatie ik zat. Ik dacht dat het nog wel goed kon komen, als hij op een dag zou inzien dat hij zich het beste kon laten behandelen. Maar die dag leek nooit te komen.
Ik was aan het overleven en mijn zoon bleef veel huilen. Op een dag, mijn zoon was net twee, was mijn zoon er bij toen hij me weer eens beet had. En toen brak er eindelijk iets. Dit kon echt niet. Ik vroeg hem rustig om weg te gaan en gek genoeg deed hij dat. Hij gaf al eerder aan dat hij een scheiding wilde, dit was het moment.

Hij ging weg en kwam pas terug toen ik een huurhuis had betrokken, nog geen 3 maanden later. Hij kwam terug met zijn nieuwe vriendin, die hij blijkbaar al had toen we nog samen waren en die geen kinderen had, en had al ons geld. Een jarenlange rechtszaak volgde. Hij dacht alleen nog maar aan zichzelf. En hoe ik nog mijn best deed dat hij zijn zoon bleef zien, hij hield zich niet aan de afspraken. Heel af en toe kwam hij hem ophalen. Ondertussen heb ik gelukkig het volledige gezag gekregen, na een lange rechtsstrijd.

Die tijd was verschrikkelijk. Ik was doodmoe en moest alles alleen doen. Ik heb altijd al aan yoga gedaan, als sport, maar in die tijd heeft yoga mij staande gehouden. Door yoga te beoefenen en te mediteren, kon ik me krachtig en rustig blijven voelen en de boosheid die ik voelde een plek geven. Want ik had een enorme boosheid hoe één persoon iemand totaal kan ruïneren, en begreep al helemaal niet hoe een vader zijn zoon zo kan laten zitten. Door yoga kon ik de situatie accepteren en me er niet meer tegen verzetten, maar meegaan in de waarheid en er het beste van maken. Ik leerde lief te zijn voor mezelf en vertrouwen te hebben, het komt weer goed.

Een jaar later, toen ik mijn leven weer op orde had, besefte ik dat ik weer gelukkig was. Ik was gelukkig met mijn kinderen, helemaal alleen.
Ik besloot om meer met yoga te gaan doen. Ik wilde anderen meegeven wat ik had geleerd van yoga. Liefde begint bij jezelf. Blijf jezelf trouw. Blijf vertrouwen houden in jezelf en de liefde, doe wat goed is, ook al is dat een moeilijke weg, Je hart weet wat goed voor je is. Leer er naar luisteren. Had ik dat maar eerder gedaan…

En nu, nu ben ik gelukkiger dan ooit. Ik kan alles aan en niets kan me nog van mijn stuk brengen. Ik ben kinderyoga docente en begeleidt ook kindjes door middel van therapeutische yoga. Over een jaar heb ik mijn opleiding voltooid om volwassenen yoga te mogen geven. Na een paar jaar alleen te zijn geweest, is er nu een nieuwe liefde in mijn leven, die een vaderrol op zich neemt. Door de liefde die ik heb gegeven heeft mijn zoontje heeft zich ontwikkelt van een angstige jongen, tot een stoere vent van 6 die alles durft. Ik kon deze liefde pas geven nadat ik de liefde voor mezelf weer had gevonden.
IAMLOVE by Sandra Konst

Text: Sandra Konst
Translations: Ronald Bangma
Photography: Hester Baks

Share this Project

Leave a Comment